Novinky

4. září, 2017
Využijte naší nabídky ukázkové lekce ZDARMA pro každého nového studenta!!!

Rychlé kontakty
Email: filip.vladyka@seznam.cz
Telefon:739 544 026

V rámci poskytování našich služeb pro firmy se soustřeďujeme především na zdokonalování komunikačních vlastností, jelikož věříme, že sebevědomý mluvený, ale i psaný projev Vám dokáže zajistit efektivnější výsledky na pracovišti během jednání, školení a dalších profesních či mimoprofesních aktivit. Mezi naše dlouholeté spokojené zákazníky patří firmy: Eurovia s.r.o., Česká asociace univerzitního sportu, BOIA s.r.o., Finanční úřad pro Prahu 8 a 9, Baumit s.r.o., Hrubý Moving s.r.o., APLS s.r.o, WinShop s.r.o. AluTec a mnoho dalších.

Aplikace metodiky drilu, konverzace v dialozích, audio-vizuální techniky či zajištění rodilého mluvčího dle potřeby.

Cena kurzu/hodiny se vytváří na základě specifik a požadavků klienta individuálně. Základní cena za 60 minut včetně DPH a dojezdu k Vám na pracoviště je 500 Kč.

Obraťte se na nás v případně potřeby.

Nesnažíme se stát další velkou fabrikou na studenty, na které se bude anonymně zapomínat. Lidský faktor pro nás není pouze fráze, ale motivace k úspěšné spolupráci. Osobní přístup je naší prioritou. 

Motto: Anglicky do života s hlavou vztyčenou...